Διεύθυνση εμπορικού τμήματος

  • Πέτρος Γιαννούμης (τηλέφωνο 2271027650, εσωτερικό 5)
  • Δημήτρης Γιαννούμης (τηλέφωνο 2271027650, εσωτερικό 212)
  • Πέτρος Τσαμπλάκος (τηλέφωνο 2271027650, εσωτερικό 212)
  • Μαριάνθη Γιαννούμη (τηλέφωνο 2271027650, εσωτερικό 7)

Διεύθυνση οικονομικού τμήματος

  • Νίκος Γιαννούμης (τηλέφωνο 2271027650, εσωτερικό 6)

Διεύθυνση μάρκετινγκ

  • Δώρα Κατσάλα (τηλέφωνο 2271027650, εσωτερικό 4)
  • Γιάννης Παπακώστας (τηλέφωνο 2271027650, εσωτερικό 214)

Διεύθυνση ανθρώπινων πόρων

  • Ελένη Γιαννούμη (τηλέφωνο 2271027650, εσωτερικό 8)

Διεύθυνση λογιστηρίου

  • Ελένη Γιαννούμη (τηλέφωνο 2271027650, εσωτερικό 2)

Διεύθυνση κεντρικής αποθήκης

  • Πάνος Γάκας (τηλέφωνο 2271027650, εσωτερικό 1)