Έδρα και αντικείμενο εργασιών

Η εταιρεία “ΧΑΡΑ Α.Ε.” εδρεύει στη Χίο (Καρυές, Χίος, ΤΚ 82100) και έχει ως αντικείμενο την εμπορία ειδών διατροφής και οικιακής χρήσης.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υφίστανται επεξεργασία

Η εταιρεία προβαίνει σε συλλογή και επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε ψευδώνυμη μορφή με αυτοματοποιημένους τρόπους για τεχνικούς λόγους, όπως: διεύθυνση IP, ιστοσελίδα προέλευσης, εσωτερικές σελίδες που επισκέπτεσθε, ημερομηνία και ώρα επίσκεψης, λειτουργικό σύστημα, πρόγραμμα περιήγησης.

Επιπλέον, η εταιρεία προβαίνει σε συλλογή και επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσα από της ηλεκτρονικές φόρμες “Αποστολή παραγγελίας”, “Κουτί παραπόνων” και “Φόρμα αίτησης εργασίας”.

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα με νόμιμο τρόπο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και προς την σχετική ελληνική νομοθεσία. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και επεξεργάζονται είναι τα απολύτως απαραίτητα για τον επιδιωκόμενο κάθε φορά σκοπό και υπάρχει σαφής ενημέρωση των υποκειμένων τόσο ως προς το σκοπό συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων τους όσο και ως προς τα δικαιώματά τους. Προκειμένου να διασφαλίσει το απόρρητο και την ασφάλεια των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, καταρτίζοντας εσωτερικές πολιτικές ασφαλείας, χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά μέσα, ενημερώνοντας και εκπαιδεύοντας κατάλληλα το προσωπικό της.

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας από ιστοσελίδες που επισκέπτεστε. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη όσων αφορά συγκεκριμένες ιστοσελίδες και για στατιστικούς λόγους. Η εταιρεία χρησιμοποιεί cookies στον παρόντα δικτυακό τόπο, με τη συναίνεση του επισκέπτη. Ο επισκέπτης μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο διαδίκτυο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies.